Kailangan dalawa

Folder: 
Filipino poems

Hindi sukatan ang dose-dosenang rosas.

Hindi patunay ang kahon-kahong tsokolate.

Ang matatamis na salita ay walang bisa

Kung pusong pumipintig ay nagiisa.


View kyoksil's Full Portfolio