Salta

Folder: 
Filipino poems

Tahasang tumaban sa tapang na taglay

Ang abenturerong tagumpay ang hangad.

Mula sa ginhawa’y namuhay nang hapay.Sa angking bukiri’y hindi napalagay,

Sinuong ang lungsod at nangarap agad.

Tahasang tumaban sa tapang na taglay.Sa bilis ng buhay pilit na sumabay,

Sa mga pagsubok, lakas ay sinagad.

Mula sa ginhawa’y namuhay nang hapay.Ngunit nang lumaon hirap ay kumaway,

Kapos ang talino saan man mapadpad.

Tahasang tumaban sa tapang na taglay.Sa kinahantunga’y sala ang gumabay,

Sa kanto ng Burgos katawa'y niladlad.

Mula sa ginhawa’y namuhay nang hapay.Lungsod na pangarap ay may tagulaylay.

Kahit pa magsisi sa putik na’y babad.

Tahasang tumaban sa tapang na taglay.

Mula sa ginhawa’y namuhay nang hapay.

View kyoksil's Full Portfolio