Diarrhea

Folder: 
Filipino poems

 

Nanginain ng puklo

mag-isa do'n sa pulo;

Nang tiyan ay kumulo

dagling hablot sa sulo!

View kyoksil's Full Portfolio