Inabuso

Folder: 
Filipino poems

Pagtangging laksa-laksa,

lumalayo sa paksa;

Kimkim ang mga pasa,

mukha naman ay basa.

View kyoksil's Full Portfolio