Motel Gillage

Folder: 
Filipino poems

 

Sa isang bakanteng lote

sa may kanto ng Sapote;

May nakatambak na bote

at hinunos na kapote.

View kyoksil's Full Portfolio