Libog

Folder: 
Filipino poems

Ito ang naghahari,

kung bakit, di mawari;

Lahat kinakalantari,

kahit ano ang sari.

View kyoksil's Full Portfolio