Photo Ops

Folder: 
Filipino poems

Ang liwanag ng lampara,

ay kumalat sa kamara;

At laksang mga kamera,

sa pinto ay bumabara.

View kyoksil's Full Portfolio