Nagbabalik

Folder: 
Filipino poems

Muli nang isinilang

Ako ay nagbabalik

Handa nang lumaban

At puso ay sabikLagot ka na umapak sa akin

Noong ako ay nanghihina

Lagot ka na tumawa

Noong ako ay lumuluhaIkaw na nagdulot ng sakit

Ngayon ay magsisisi

Ikaw na nagiwan ng poot

Manghihinayang sa datiAko ay nagbabalik

May tapang at lakas

Matapos ang unos

Handa na sa bukas

View kyoksil's Full Portfolio
tags: