Pula ang sulat ng aking pluma

Folder: 
Filipino poems

Ito ay nagpapakita ng lahat ng nadarama

Laging mapula ang mga sulat ng aking plumaKapag ang puso ay naguumapaw sa pagibig

May galak ang mapupulang sinusulat ng plumaKapag puno ng sakit at pait ang pagmamahal

Mapulang dugo ang tinta sa pagsulat ng plumaMaging sa gitna ng kahirapan at ng korupsyon

Mapupula ang salitang sinusulat ng plumaDahil lahat ng pagkakataon sa aking buhay

Pula ang kulay ng mga sulat ng aking plumaAt habang umiigting ang nadarama ng puso

Lalo pang pumupula ang mga sulat ng plumaSa pagibig, tuwa, sa laban ng buhay at poot

Matingkad, nakasiSILaw, pulang sulat ng pluma

View kyoksil's Full Portfolio
tags: