Lumalakas buhos ng ulan sa bubong

Folder: 
Filipino poems

Lumalakas buhos ng ulan sa bubong

Ngayon tahimik ang buong kabahayan

‘Di na alintana ang sakit ng tumbong

Ako’y lumarga tungo sa kakahuyanNgayon tahimik ang buong kabahayan

Binalot mga damit na bibitbitin

Ako’y lumarga tungo sa kakahuyan

Palayo sa kahapong aking pasaninBinalot mga damit na bibitbitin

Sukbit sa balikat na may bahid itim

Palayo sa kahapong aking pasanin

Palayo sa buhay na puno ng rilimSukbit sa balikat na may bahid itim

Kahit pa masakit mga pasang taglay

Palayo sa buhay na puno ng rilim

Pangako sa sarili ay bagong buhayKahit pa masakit mga pasang taglay

Ako’y mananakbo palayo sa iyo

Pangako sa sarili ay bagong buhay

Malayo sa malulupit na kamaoAko’y mananakbo palayo sa iyo

Bago dignidad ay tuluyang mapawi

Malayo sa malulupit na kamao

Sa iyong pananakit, sa buhay na sawiBago dignidad ay tuluyang mapawi

Malupit na pakitungo’y tataksan

Sa iyong pananakit, sa buhay na sawi

Kahit pa umiibig, ako’y lilisanMalupit na pakitungo’y tataksan

‘Di na alintana ang sakit ng tumbong

Kahit pa umiibig, ako’y lilisan

Lumalakas buhos ng ulan sa bubong


View kyoksil's Full Portfolio
tags: