Plumang sandata

Folder: 
Filipino poems

Larong salita’y may galit

Sandata laban sa sakit

Papel na ang naging yungib

Tagos ang pluma sa dibdibPagbitiw sa letrang apoy

Guguhit maging sa kahoy

Talas nito’y may panganib

Tagos ang pluma sa dibdibNagsilbing kahon ng tapang

Ito na ang naging sumpang

Wika at tintang nagsanib

Tagos ang pluma sa dibdibLarong salita’y may galit

Tagos ang pluma sa dibdib

View kyoksil's Full Portfolio