Bukang liwayway

Folder: 
Filipino poems

Bigyang halaga ang bukang liwayway

Tumigil saglit at masdan ang langit

Namnamin ang bati ng bagong buhay

Noo’y pasalamatan kahit pangit

At buksan ang bisig sa ngayong alay

Limutin ang sakit maging ang galit

Ang bagong ikaw ay ipaglantaran

Matamis na bunga ng nakaraan

View kyoksil's Full Portfolio
tags: