Dahilan ng buhay

Folder: 
Filipino poems

Munting daigdig mo’y muntik nang gumuho

Hindi pa man nakikita’y mayroon nang banta

Kundi sana sa matang mapagmatyag

Mundo mo’y nagunaw naMunting mata mo’y muntik nang lumuha

Ng dugo para sa buhay na ipagkakait sana

Kundi sa pwersang makapangyarihan

Ikaw sana’y isa na lamang ala-alaMapalad kang nilalang na binantayan

Ng kapangyarihan ng pangmamahal na wagas

Hindi man sa pinagmulan mo ng buhay

Ito nama’y mula sa mas mataasMapalad kang nilalang na ngayon ay mumulat

Magbibigay pag-asa sa mga kaluluwang ligaw

Ikaw ngayon ay magiging liwanag

Sa mga buhay na muntik nang mapabayaanMapalad ka nilalang

Mapalad kang mabuhay!

View kyoksil's Full Portfolio