Hayaan mo ako saglit

Folder: 
Filipino poems

Nais ko lang manahimik

Hayaan mo ako saglit

Hindi naman ako lalayo

Dito lang ako sa kwarto

Masyado pang masakit

Sariwa pa ang pait

Hayaan mo muna ako

Dito lang ako sa kwarto

Gusto nang humimlay

Gusto nang magpahinga

Hayaan mo ako sandali

Hindi ako aalis sa silid

Mamya pagpasok mo

Lumapit ka sa mesa ko

Iiwan ko dun ang bilin

Kay ama, ina at sayo na rin

Gusto nang  humimlay

Gusto ko nang magpahinga

Malalim na ang sakit

Hayaan mo na lang ako saglit

View kyoksil's Full Portfolio
tags: