Lokohan 'to!

Folder: 
Filipino poems

Lokohan ‘to!

Kagabi sabi mo mahal mo ko

Hindi maalis kahit saglit ang tingin

Buhok ko’y banayad kung haplusinLokohan ‘to!

Kanina tumawag, tila wala sa sarili

Humihingi ng tawad dahil ako’y iniibig

Pilit paaminin kung ako’y ganun dinLokohan ‘to!

Kagabi sabi mo mahal mo ako

Kanina inaming iniibig mo

Sino sya’ng ngayon ay kayakap mo?

View kyoksil's Full Portfolio