Dalangin

Folder: 
My songs

Noon

Nang una kang makita

Di akalain na iibigin kaNoon

Madalas man magkasama

Kaibigan lang ang turing sa isa’t isaNgunit di nagtagal

Damdamin ay sumugal

Pinilit na pigilan

Pinilit na iwasanNoon

Kay rami ang nasaktan

Kay rami ring pagtututol na dinaananNoon

Kahat na anong pagpigil

Narito at tayo pa rinLumipas man ang panahon

Pag-ibig ay di mababaon

Buhay man ay mapuno ng alonNarito tayo ngayon

Saksi natin ang Panginoon

Ang pag-ibig ay pagtitibayin natin

Yan ang dalangin

View kyoksil's Full Portfolio