Serial

Folder: 
Filipino poems

Si Jenny,

larawan ng kagandahan              

dito sa yearbook na pinakatatago ko.

Kaklase ko siya nung elementarya.

Niligawan ko siya

bago ko nakilala

si Gina.

Sayang at inekisan ko

ng pulang tinta

ang litrato ni Jenny

sa yearbook.

Si Gina,

larawan ng kagandahan              

dito sa yearbook na pinakatatago ko.

Kaklase ko siya nung elementarya.

Niligawan ko siya

bago ko nakilala

si Myra.

Sayang at inekisan ko

ng pulang tinta

ang litrato ni Gina

sa yearbook.

Si Myra,

larawan ng kagandahan              

dito sa yearbook na pinakatatago ko.

Kaklase ko siya nung elementarya.

Niligawan ko siya

bago ko nakilala

si Cielo.

Sayang at inekisan ko

ng pulang tinta

ang litrato ni Myra

sa yearbook.

Si Cielo

larawan ng kagandahan              

dito sa yearbook na pinakatatago ko.

Siya ang bago kong nililigawan.

Sayang.


View kyoksil's Full Portfolio