Pagkukunwari

Folder: 
Filipino poems

Magka-kadena

ang ating mga paa.

Naka-mighty bond

ang ating mga kamay.

May magnet

ang ating mga labi.

May cork

ang mga tenga.

View kyoksil's Full Portfolio