Sa kapihan ng kalungkutan

Folder: 
Filipino poems

Dilat pa ang langit at puno ang tasa.

Sa kapihang sikip sumpaa’y binasa.

Langit ay pumikit at aking pagasa’y

lubha nang pumait, sumama ang lasa.Luhang nangingilid, pilit binibitin.

Ang mga sinambit ayaw nang isipin.

Ang kape’t pag-ibig, nais mang initin,

Huli na at batid, ‘di na iibigin.

View kyoksil's Full Portfolio