Superpisyal

Folder: 
Filipino poems

Lumindol yata.

O nagyeyelo na siguro ang airkon.

Mula sa aparador

ay nahulog

sa mesa;

sa harap mo.                  Tinitigan ang pabalat.Binuklat ng electric fan

ang mga pahina.

Nangusap ang mga salita.

Nabuhay ang mga larawan.Hinangin hanggang huling pahina.Hinangin hanggang magsara.                  Tinitigan ang pabalat.

View kyoksil's Full Portfolio