Shhh…wag kang maingay

Folder: 
Filipino poems

Shhhh….

Wag kang maingay!

Nagtatago ako mula sa malulupit na kamayShhhhh…

Wag ka maingay

Parating na sila at may dalang mga batoShhhhh…

Wag ka namang maingay

Dadalhin nila ako sa plaza at babatuhin doonShhhh….

Sabi nang wag kang maingay

Papatayin nila ang batang dala koShhhhh….

Wag nang maingay

Oo, walang ama ang batang itoShhhhh….

Nakikiusap ako…wag kang maingay

Kahit na ganito, mahal ko at bubuhayin itoShhhhh….

Wag kang maingay

Nagmahal ako…yun ang kasalanan koShhhhh….

Anong hawak mo?

Kasama ka nila na sa akin ay babato?

View kyoksil's Full Portfolio