Trying hard na manunulat

Folder: 
Filipino poems

Villanelle naman ang isusulat

Nang pagtula ay mapagibayo

Ito’y parusa, kamukat-mukatSa aking tula, ako ay tapat

Susubukan lahat nang matuto

Villanelle naman ang isusulatNgunit kaalama’y ‘di pa sapat

At villanelle ay ineensayo

Ito’y parusa, kamukat-mukatKahit pa matuyo ang panulat

Sapat nang matuto kahit medyo

Villanelle naman ang isusulatPasensya dito ay sinusukat

Utak ay tila dinidilubyo

Ito’y parusa, kamukat-mukatPagpili ng salita sa pangkat

Ito’y tagisan ng talino

Villanelle naman ang isusulat

Ito’y parusa, kamukat-mukat


View kyoksil's Full Portfolio