Lungkot ng bundok

Folder: 
Filipino poems

Hinahaplos ng hangin ang aking mahabang buhok

Kinumutan na ng kalungkutan ang mga bundokAng balat na naghihintay sa iyong mga haplos

Ngayon ay kumot na malungkot pag-akyat sa bundokAng kamay ko na dati ay balot ng iyong palad

Ay kukumot na lamang sa lungkot ng mga bundokAng labing nagaasam ng ngiti at mga halik

Wika’y may kumot ng lungkot sa nilimot na bundokAt ang luha mula sa mata’y nagpapaalala

Kumot K’yo ng lungkot, Babate sa sawing bundok
View kyoksil's Full Portfolio
tags: