Tsubibo

Folder: 
Filipino poems

Paulit ulit

Paiko ikot

Natalisod

Bumangon

Nakalimot

Nakaalala

Paulit ulit

Paikot ikot

Umalis

Bumalik

Nakulong

Nakalaya

Paulit ulit

Paikot ikot

Gagawa ng masama

Hihingi ng tawad

Di ka pa sawa?

Sa anak na alibugha?

Paulit ulit

Paikot ikot

Wala kang reklamo

Tinatanggap mo

Dakila ka

Mapagpatawad

Sa paulit ulit

Sa paikot ikot

Na anak


View kyoksil's Full Portfolio
tags: