Lunes

Folder: 
Filipino poems

Nilalagabag ng kiriring ng alarm clock ang tenga.

Nag-unat ang isip 

habang marahang hihuhubad 

ang nakakumot na panaginip sa to-do list,

hinihintay ang liwanag na pumasok

sa naka-double lock na mga mata.

 

Walang dumating.

 

Napagaod ang kiriring.

 

Nag-unat ang isip 

habang marahang kinukumutan ng panaginip

ang to-do list.

 
View kyoksil's Full Portfolio