At My Command FPF Add 200

At My Command FPF Add 200

 

Ready over.....

Romeo 31 Ready over...

Ready out!

FIRE OVER.....

Romeo 31 Fire over......

Fire over , SHOT OVER....

Romeo 31 Shot over.....

SHOT OUT.

Romeo 31 Out.

CHECK FIRING CHECK FIRING

Romeo 31 Check Firing over

Check Firing,Rounds Complete over............

Romeo 31 rounds complete over......

 

..........................?

Giajl © Jim Love 

View giajl's Full Portfolio