Inside

Outside I'm smiling, but inside I'm frowning.

Outside I'm surviving, but inside I'm drowning.

Outside I'm laughing, but inside I'm crying.

Outside I'm living, but inside I'm dying.

Outside I'm loving, but inside I'm hating.

Outside I'm shining, but inside I'm fading.

View ghostwriter_1900's Full Portfolio