Need List

Folder: 
Jessica

I need love

I need friendship

I need romance

I need kisses

I need dearness

I need squeezing

I need nearness

I need needing

I need beauty

I need poise

I need sweet peace

I need joy

I need one girl

Yes it's true

It's a fact

That I need you.

View dasweetyjd's Full Portfolio