courtship

taglamig (in Tagalog language)

 

 

 

 

 

 

 

taglamig

(former reedited title:  taglamig,

at siya lang kaya ang dahilan?)

 

 

 

 

nung una pa lang,
ako'y namangha na
sa iyong ginagawa

 

 

ako rin ay lubusang
natutuwa sa matimyas
na hitsura ng iyong mukha

 

 

tila isa kang dalagang
pumukaw sa aking damdamin
iyong wangis parati
ang nasasalamin

 

 

bagkus, malayo ang ating agwat
bakit tila ako'y hindi papa-awat?

 

 

dahil kaya'y nasa lugar ka
na isa sa pinakagusto kong
puntahan at tirahan?

o baka naman itong
mismong lugar ko na tinitirahan
ay wala namang laman?

 

 

h'wag sana magpapahalata
ang langit sa aking kisame,
ang masulyapan ka'y
para itong asul sa taas,

kaniyang pisngi

 

 

ngayong Taglamig na

sa ating mga bayan o kanayunan,
kakaiba talaga ang aking
nararamdaman

 

 

sapagkat nasaan ka man,
sa trabaho mo o sa kaniyang
piling man,
marahil wala ng magagawa
ang tulad ko kundi
ang ipagdasal ang iyong
tanging kaligayahan.

 

 

 

 

 

 

 

Author's Notes/Comments: 

Reedited 12.06.2022 [22:25];11.23.2022 [09:09]; 11.22.2022 [20:38]

 

 

1.  Prior changes have been made to this poem at an earlier time (but not enumerated them all at this moment).


2.  Changed the word "mukha" to "wangis" instead (just to avoid redundancy or the word being doubled in my verses).


3.  (11.23.2022)  Omitted a comma (placed formerly in following line: "o, baka.." (unedited version)


4. (12.06.2022) the line "parang itong asul sa taas," was changed to the grammatical "para itong asul sa taas,"

 

 

 

 

 

 

 

Aking Kaagapay (in Tagalog language)
Aking Kaagapay

 

 

 

 

Tila siya ang babaeng parang

hangin para sa aking hininga


Dagliang ito ay mahirap makitaMagiging kasundo sa
lahat ng bagay,
para bang damit

na bumabagay


Puwede bang
isipin na si babae ay
parang isang paboritong

kanta?


Puwede rin ba na si babae ay

maging parang

mga titik sa

librong binabasa?


Kung puwede lang sana..

na ganun nga

at makakasundo
sa maraming bagay—


Matatawag si babae na

aking kaagapay—
tanging ang puso ay magsumamo (in Tagalog language)

 

 

 

 

 

 

 

tanging ang puso ay magsumamo

 

 

 

palagi raw matamis
ang "oo";
marami-rami
ang nagsasabing
kakilala ko

 

biglang tingin,
biglang liwanag—
mga awitin nating
nababanaag!

 

—kumusta ka
lahing bituin?
kay tanyag mong
piliin—

 

sana lang—sa
hapon na ito,
tanging ang puso
ay magsumamo

 

 

 

 

 

 

 

60 Seconds Part 2

Folder: 
Band Lyrics

Verse 1:

Eyes wide, lips stopping

60 seconds is all I need

For this story.

I don't doubt

That you took me away.

You made me look for you.

 

Chorus:

Let me inside you

'Cause I know your story.

60 seconds is all I need.

I didn't hug you that day.

But you're a story

That's enough for me.

 

Verse 2:

I don't doubt it.

I saw your heart

Not so long ago.

You made my heart flutter.

My lips are at a loss for words.

So, I can only look at you

As you look for me

In your dreams.

 

Bridge:

60 seconds is all I need

For this story.

My two stories:

My hot and cold times,

Memories of which,

You gave me.

Author's Notes/Comments: 

Based on "60 Seconds" by Kim Sung Gyu (of INFINITE) and my own personal experiences with dream guy. I'm hopelessly in love.

View 1rockerchic89's Full Portfolio

A Lie

Folder: 
Band Lyrics

Verse 1:
If only your heart can see me,

Words have become meaningless.

My spirit is drying up.

Will you be there

Even if I lose myself?

 

Chorus:
Scars were left on that day.

Cold and indifferent words

Made me realize that I'm still a fool

For believing in you.

I depended on you

While you had someone else in mind.

 

Verse 2:

Even if everything between us changes,

My love for you remains.

Because I'm a person

With whom, love is everything,

Now, throw it away.

Now, I shall say goodbye to us.

Goodbye to our memories.

For, everything was a lie.

Lies everyone believed.

 

Bridge:

All those lies 

You told me

Made me fall for you.

Why am I a fool for love?

Take it all away.

I shall let you go now

Because reality finally set in.

Author's Notes/Comments: 

About a relationship with a Cluster B personality....Whether it is familial, loving, friendship, etc. It's toxic and dangerous to love an abuser.

View 1rockerchic89's Full Portfolio