Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language

Folder Contents

Author's Full Portfolio

Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language


 

Title Comments Views Updated Postedsort icon
1 Naghari-harian Sa Bahay Ng Iba (In Tagalog Language) 62 2019/12/18 42 weeks ago
2 Pagkapit Sa Patalim (In Tagalog And Filipino Or Taglish Language) 77 2020/05/19 42 weeks ago
3 Pinoy Na Super (In Tagalog With English or Taglish Language) 65 2019/12/23 41 weeks ago
4 Mayamang Tao (In Tagalog Language) 69 2019/12/18 41 weeks ago
5 Walang Matirahan Pati Magulang (In Tagalog W/ English And Or Taglish Language) 67 2019/12/18 41 weeks ago
6 Mga Utang Niya Gamit Ang Iba Para May Pambayad (In Tagalog Language) 66 2019/12/18 41 weeks ago
7 Pagmamahal Ng Nakapag-aral at Matalino (In Tagalog Language) 73 2019/12/18 41 weeks ago
8 Munting Tahanan (In Tagalog Language) 63 2019/12/18 41 weeks ago
9 Nag-aral sa Magandang Eskwelahan (In Filipino & Or Taglish Language & With Spanish Influence) 51 2019/12/18 41 weeks ago
10 May Katipan Na Si Kuya (In Tagalog With A Possible Hindi/Greater India or Bengali Influence) 50 2019/12/18 41 weeks ago
11 Matalino [Kami] Sa Kalokohan (In Tagalog & English Language Or Taglish With Spanish And Latin Influence) 47 2019/12/18 40 weeks ago
12 Tala (Sa Umaga) 55 2020/01/16 36 weeks ago
13 Munting Tubigan (Sa Kabihasnan) 62 2020/01/16 36 weeks ago
14 malabong mata (in Tagalog & English/Taglish language) 16 2020/07/18 11 weeks ago
15 diskarteng marino (in Tagalong language) 17 2020/07/18 11 weeks ago
16 balewalang pinag-aralan 24 2020/07/18 11 weeks ago
17 magnanakaw na anak (in Tagalog language) 22 2020/07/22 9 weeks ago
18 panglaw (in Tagalog language) 14 2020/07/30 8 weeks ago