Bolders

It's ok, you will hurt.
It's ok, the smile will come
And be wiped.
It's ok, the days may feel
They coming to an end.
It's ok, things may come to a standstill.
Still, It's ok.

Back to back.
Backs to the wall.
Or straight through.
Caught here.
Caught there.
And caught, on the other side.

It's ok, the sun will rise.
And soon it will be dark again.
It's ok, pain beyond feelings.
Can't feel, no more.
It's ok, staring straight through.

Bolders may build walls
And walls may build towers.
Towers made of might
And towers made of steel.

Tsudzukete.
Kabe ni modorimasu.
Matawa massugu ni.
Koko de kyatchi shita.
Soko ni ita.
Soshite, hantaisoku de tsukamatta.

Daijōbudesu, taiyō ga agarimasu.
Soshite sugu ni futatabi kuraku narudeshou.
Kanjō o koeta itamidesu.
Kanjiru koto wa dekimasen.
Sore wa massugu ni mite, daijōbudesu.

Borudā wa kabe o tsukurimasu soshite kabe ga tō o tateru kamo shirenai. Kanōsei no aru tawāzu soshite, tetsusei no tō.

fuche_bu's picture

This is nice poem.  What

This is nice poem.  What language (besides English) are you using?  I'm always interested in learning about language.

30_Types_Of_Rain's picture

Thank you, appreciate it. The

Thank you, appreciate it. The language is Japanese.


H.A.